info@topschool.hu
+36 70 361 71 38

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások - Informatika oktatás és tanfolyamhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

szolgáltatás, képzés, oktatás, felnőtt, felnőttképzés, felnőtt oktatás

Felnőttképzési szolgáltatások

Bemeneti kompetenciamérés:

Célja a képzés megkezdéséhez szükséges kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentum hiánya esetén annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek.

Előzetes ismereteket igénylő tanfolyamok esetén a beiratkozás előtt szóban tájékoztatjuk az érdeklődőt a tanfolyam elvégzéséhez szükséges előismeretekről. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az érdeklődő ezen ismeretei hiányosak, úgy segítünk kiválasztani azt a tanfolyamot, amely az eredetileg kiválasztott képzéshez szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzésére irányul.

Előképzettséget igénylő tanfolyamok esetében a hallgató tudását előre összeállított feladatsorok segítségével felmérjük. A feladatsorok az elméleti és gyakorlati felkészültséget mérik fel.

Kihelyezett - céges megrendelés - képzések esetén a tanfolyam indulása előtt és szükség szerint a hallgatók aktuális tudásszintjéről szintfelmérő feladatsor keretében győződünk meg, így rugalmasan módosíthatjuk a tanfolyam tematikáját, illetve csoportbeosztását.

Előzetesen megszerzett tudás mérése:

Célja annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni

Ennek mérése komplex folyamat, amely a tanfolyam jellegétől függ. Alapvetően arra irányulnak, hogy képzés nélkül képes-e résztvevő a tananyagegység vizsgafeladatait megoldani. Így a feladatsorok az elméleti és gyakorlati felkészültséget mérik fel.

A szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk!